กลับหน้าแรก » รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.ปากท่อพิทยาคม

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูผู้ฝึกสอนและน.ร. 🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.ปากท่อพิทยาคม : 30 ส.ค. 65 🔴 รายชื่อนักเรียน 1. นางสาวบุญญาพร ชื่นใจ 2. นางสาวจิดาภา ละเลิศ 3. นางสาวสลิลลา ลีลาเฉลิมพล 🔵 ครูผู้ฝึกสอน - คุณครูอารียา ผูกรักษ์ - คุณครูประวิทย์ นพรัตน์

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox