กลับหน้าแรก » รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.ปากท่อพิทยาคม

ขอแสดงความยินดี กับ TS Science Show ประถม 🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.ปากท่อพิทยาคม : 30 ส.ค. 65 🔴 รายชื่อนักเรียน 1. ด.ช.ณัฐพล อายุยงค์ 2. ด.ช.จารุพัฒน์ วงศ์ประเสริฐ 3. ด.ช.ณัฐภัทร รักงาม 🔵 ครูผู้ฝึกสอน - คุณครูสุคนธา สุทธิศิริมงคล - คุณครูมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox