กลับหน้าแรก » โรงเรียนธีรศาสตร์จัดบูทนิทรรศการ ในงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงเรียนธีรศาสตร์จัดบูทนิทรรศการ ในงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กทม.

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox