กลับหน้าแรก » พิธีมิสซา ขอพรพระในวันศุกร์ต้นเดือนแก่คณะครูและน.ร.คาทอลิก ที่ห้องคริสต์ศาสนา รร.ธีรศาสตร์

พิธีมิสซา ขอพรพระในวันศุกร์ต้นเดือนแก่คณะครูและน.ร.คาทอลิก ที่ห้องคริสต์ศาสนา รร.ธีรศาสตร์

jAlbum image gallery software and PhotoBox