กลับหน้าแรก » 9 กันยายน 2565 ขอแสดงความยินดี คุณพ่อและตัวแทนคณะครู เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด

9 กันยายน 2565 ขอแสดงความยินดี คุณพ่อและตัวแทนคณะครู เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด ที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม

jAlbum free web photo albums and PhotoBox