กลับหน้าแรก » 12 กันยายน 2565 ครูตัวแทนโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตร จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ครูตัวแทนโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตร จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

Gallery software for photographers and PhotoBox