กลับหน้าแรก » 12 กันยายน 2565 จัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

Gallery software for photographers and PhotoBox