กลับหน้าแรก » 15 กันยายน 2565 ปิดกิจกรรมนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.1 - ม.3 สำหรับภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค

15 กันยายน 2565 ปิดกิจกรรมนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.1 - ม.3 สำหรับภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค มีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมยุวธรรมฑูต การเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/วันอาทิตย์ และการเข้าเรียนคำสอน โดยนำเงินเหรียญตะลันต์ที่ได้ในการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งมาประมูลของรางวัล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox