กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 ตรีวารคืนที่ 2 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ประธานในพิธี โดย คุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม

18 พฤศจิกายน 2565 ตรีวารคืนที่ 2 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ประธานในพิธี โดย คุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม

jAlbum photo album software and PhotoBox