กลับหน้าแรก » 3 ตุลาคม 2565 สวดสายประคำประจำเดือนตุลาคมเดือนแม่พระ

ครอบครัวธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำเดือนตุลาคมเดือนแม่พระ ขอขอบคุณคณะครูที่เป็นเจ้าภาพ ซิสเตอร์และคณะแม่ครัวช่วยเตรียมอาหารว่าง และสัตบุรุษทุกท่านที่ร่วมสวดภาวนาขอโมทนาคุณและขอพรจากแม่พระ

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox