กลับหน้าแรก » 1 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย School Teacher

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย School Teacher วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ครูเข้ารับการอบรม 2 คน คือ ครูวนิดา วันเพ็ญ และ ครูยุวดี บุญมี ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

jAlbum web gallery maker and PhotoBox