กลับหน้าแรก » 5 พฤศจิกายน 2565 ตอบคำถามสารานุกรมไทย

ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 : วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ระดับประถมศึกษา - เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์ - เด็กหญิงปวริศา ทรัพย์มา - เด็กหญิงณิชา อินทร์จันทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม : นางพรรษา ขันธ์เครือ ---------- ระดับมัธยมศึกษา ลำดับที่ 4 - เด็กชายรัชพล จันทร์มี - เด็กหญิงภูตาล เห็นสว่าง - เด็กหญิงธีราพร สัมฤทธิ์ ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

jAlbum image gallery software and PhotoBox