กลับหน้าแรก » 9 พฤศจิกายน 65 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่สมัครใจ

9 พฤศจิกายน 65 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่สมัครใจ จำนวน 55 คน และฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5 - 11 ปี จำนวน 19 คน โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง

jAlbum image gallery software and PhotoBox