กลับหน้าแรก » 16 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

16 พฤศจิกายน 2565 ครูบุญลาภ กลิ่นอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

jAlbum web gallery maker and PhotoBox