กลับหน้าแรก » 17 พฤศจิกายน 2565 ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 2 ที่่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

17 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์นี้ น้องๆ อนุบาลเรียนรู้หน่วย "วิทยาศาสตร์น่ารู้" นอกจากได้รับความรู้ที่โรงเรียนแล้ว น้องๆอนุบาล2 ยังได้เดินทางไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยความสนใจ ตื่นตัวและสนุกสนาน

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox