กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนามแข่งขัน รร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนามแข่งขัน รร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* ทัศนศิลป์ ส่ง 4 รายการ
 1. ศิลป์สร้างสรรค์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
     ด.ญ.เมธิศราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช

 2. วาดภาพลายเส้น ได้ทองอันดับ 4
    ด.ญ.ปวีณ์นุช ปล้องสวย

3. จิตรกรรมไทยเอกรงค์ ได้ทองอันดับ4
    ด.ญ.ปัญญดา วงษ์บุญตรี

4. จิตรกรรมไทยประเพณี ได้ทองอันดับ4
    ด.ญ.พิมพ์ณศิลป์ คูณทา

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox