กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565
🌝 สนามแข่งขัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
( ทัศนศิลป์ )
* การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ได้ รางวัลเหรียญทอง
ด.ญ. วาสนา อ่ำปลอด


* การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ได้ รางวัลเหรียญทอง
ด.ญ. ทิตชญา พูลทรัพย์


* การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.เมธิศราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช

Gallery software for photographers and PhotoBox