กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 แข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ทักษะวิชาการสังฆมณฑลราชบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565วันอังคารที่ 22 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
รางวัลเหรียญทองได้แก่
1.ด.ญ.สิตานัน ผลพิทักษ์
2.ด.ญ.สิริกาญจน์ ถวิลวัฒนกิจ
3.ด.ญ.พิมพ์มาดา สมภพคารินทร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
: นางพรรษา ขันธ์เครือ
:นางสาวปรารถนา มะลิทอง

jAlbum photo album software and PhotoBox