กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม

18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี

👉 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ด.ญ.โสภิตา ยินดี ชั้น ม.3/4

🧩ผลการแข่งขัน 51 คะแนน เข้าร่วม อันดับ 7

 

👉การแข่งขันคิดเลขเร็ว

🧩ผลการแข่งขัน 62 คะแนน 🥉เหรียญทองแดง อันดับ 5

 

🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

jAlbum image gallery software and PhotoBox