กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลระดับชั้น ป.4-ป.6

22 พฤศจิกายน 2565 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลระดับชั้น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์แฝง 2.เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ อ้อหอม 3.เด็กชายปกรณ์ บุญพิทักษ์ 🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม นางดุษณีย์ ประทุมศิริ การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

jAlbum web gallery maker and PhotoBox