กลับหน้าแรก » 29 พ.ย. 65 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน

29 พ.ย. 65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน 1. ด.ญ. กชกร แก้วอ่อน 2. ด.ช. อัษศดิณย์ ต่วนเครือ 3. ด.ช. ธนเสฏฐ์ ทองทา ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565

jAlbum image gallery software and PhotoBox