กลับหน้าแรก » 29 พ.ย. 65 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) หมวดภาษาไทย ระดับชั้น 4-6

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) หมวดภาษาไทย ระดับชั้น 4-6 ด.ญ.ธัญยธรณ์ ศรีสุข ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูปรารถนา มะลิทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox