กลับหน้าแรก » 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนธีรศาสตร์จัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวรวิชญ์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นตัวแทนคุณพ่อ

2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนธีรศาสตร์จัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวรวิชญ์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นตัวแทนคุณพ่อ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox