กลับหน้าแรก » 14 ธ.ค.65 เหรียญทอง การแข่งขัน science show ป.4-6

เหรียญทอง การแข่งขันscience show เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดช่องพราน จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กชายณัฐภัทร รักงาม เด็กชายณัฐพล อายุยงค์ เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์ประเริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวสุคนธา สุทธิสิริมงคล

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox