กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค.65 เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กลอนสี่)

13 ธ.ค.65 เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กลอนสี่)เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงสรณ์สิริ สูนพลอย เด็กหญิงวิชญาพร ภู่ระหงษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิราภร พงศ์ลักษมาณา

jAlbum free web photo albums and PhotoBox