กลับหน้าแรก » 15 ธันวาคม 2565 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6

15 ธันวาคม 2565 🏅รางวัลเหรียญทอง 🏅การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6 🔵 ชื่อนักเรียน 1. ด.ญ วณิชชา ขุนสวัสดิ์ 2. ด.ญ ชรินรัตน์ สุวรรณจินดา 3. ด. ญ นวพร เง็กคร้อย 🔴 ️ชื่อผู้ฝึกสอน นางสาวนันตญา ทวีพงษ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox