กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพธ์ประเภทชายระดับชั้น ป.1-6

15 ธ.ค. 65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพธ์ประเภทชายระดับชั้น ป.1-6 🔵 รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายภัคพงษ์ อุทัยเเสน 🔴 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพัฒนา ธูปหอม คุณครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565

jAlbum image gallery software and PhotoBox