กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 65 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ป1-3

15 ธ.ค. 65 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ด.ญ. ธนัชชญาน์ สิทธิวิไล ป.1/1 ด.ญ. พลอยนับพัน ละอองทอง ป2/1 ด.ญ. พรรณิภา มั่นใจ ป2/1 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ทรัพย์เย็น ป2/2 ด.ญ. พีชญาภา สาเนียม ป3/4 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนิรัตนดา ตันตระกูล ครูพนิดา กิจเจริญ

jAlbum web gallery maker and PhotoBox