กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 🔴 รางวัลเหรียญทอง การทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์ 2. เด็กหญิงสิริกาญจน์ ถวิลวัฒนกิจ 3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมภพคารินทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ 🔴 ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1.ด.ช.นิพัทธ์ นันทิวัฒนาพิบูล 2.ด.ช.วศิศิลป์ คิ้วเจริญ 3.ด.ช. ปริญ อยู่สถิตย์ 4.ด.ช.นัทธวัฒน์ ตุ้มแก้ว 5.ด.ช. วิชยภัทร์ ภู่ระหงษ์ 6.ด.ช. พัทธดนย์ วันชนะบุญ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น ------ งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565

Gallery software for photographers and PhotoBox