กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระศิลปะ รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระศิลปะ รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 🔵 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ป.1-ป.3 เด็กหญิงวาสนา อ่ำปลอด ป.3/3 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมาลินี กล่ำงิ้ว ----------- เหรียญทอง การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ป.6/4 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนันตญา ทวีพงษ์ ----------- เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ ประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ภัณฑิรา ยางเยี่ยม ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพัฒนา ธูปหอม ----------- เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ มัธยมศึกษา ด.ญ.ปัณณธร เที่ยงทัศน์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล ----------- เหรียญทอง รองชนะเลิศอัชดับ 1 การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ด.ญ.เมธิศราภรณ์​ เรืองหิรัญวนิช ม.3/1 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรพจน์ ภูสี

jAlbum free web photo albums and PhotoBox