กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระการงานอาชีพ

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระการงานอาชีพ ●รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล ระดับชั้น ป.1-6 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1.ด.ช.ศศิชา ผ่องใส 2.ด.ญ.พัทธวรรณ หรั่งช้าง 3.ด.ญ.พิชญธิดา พลายพงษา 4.ด.ญ.ศศิธร ทรัพย์แฝง 5.ด.ญ.กัลยณัฏฐ์ อ้อหอม 6.ด.ช.ปกรณ์ บุญพิทักษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ ●รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปรดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1.ด.ญ.ปัญญดา วงษ์บุญตรี 2.ด.ญ.พิมพ์ณศิบป์ คูณทา 3.ด.ญ.อิสริศา ตันวัฒนาเสรี 4.ด.ญ.ธนพร แซ่เล้า 5.ด.ญ.น้ำหนึ่ง ฮวดลิ้ม 6.ด.ช.ธนากร บุญมา ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุรีพร อินทรธนี ●รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms-Paint ระดับชั้น ป.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1.ด.ช.พัฒนวัชร์ ตันมงคลกาญจน์ 2.ด.ญ.อติกานต์ อิ่มสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพนิดา กิจเจริญ ●รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms-Powerpoint ระดับชั้น ป.4-6 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1.ด.ญ.ลภัสรดา จำปาคำ 2.ด.ญ.นัทธมน สุภาพละ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพนิดา กิจเจริญ ●รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ระดับชั้น ม.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1.ด.ญ.มนัสนันท์ แย้มสุวรรณ 2.ด.ญ.พิชชาวรีย์ ศิลปรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

jAlbum web gallery software and PhotoBox