กลับหน้าแรก » 6 ม.ค. 66 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16

6 ม.ค. 66 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 (Pope Emeritus Benedict XIV)

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox