กลับหน้าแรก » 16 ม.ค. 66 วันครูครั้งที่ 67 ครูพุทธร่วมงานวันครู ณ ร.ร.รัตนราษฎ์บำรุง

16 ม.ค. 66 วันครูครั้งที่ 67 ครูพุทธร่วมงานวันครู ณ ร.ร.รัตนราษฎ์บำรุง โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับรางวัล 1. ครูดีเด่นระดับปฐมวัย ครูผ่องพรรณ สู้เงี่ยม 2. ครูดีเด่นระดับประถม ครูรังสิมา บุญสม 3. ครูดีเด่นระดับมัธยม ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox