กลับหน้าแรก » 26 ม.ค. 66 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6

26 ม.ค. 66 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom รางวัล: เหรียญทอง ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงสุจดาพรรณ บำรุงรักษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูรุจิรดา ทัศนานนท์ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2566

jAlbum image gallery software and PhotoBox