กลับหน้าแรก » 26 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

26 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับชั้น ม.1-3 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล คณครูพัฒนา ธูปหอม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

jAlbum web gallery maker and PhotoBox