กลับหน้าแรก » 26 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขัน Wind Ensembles ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

26 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขัน Wind Ensembles ระดับชั้น ม.1-3 ผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ 2.ด.ญพนิดา พิศพันธ์ 3.ด.ญ.พิยดา บุตรเเก้ว 4.ด.ญ ณัฐนิชา ฉิดจันทร์ 5.ด.ญ อภิชญา อนันต์ธนากร 6.ด.ช.สุกลวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 7.ด.ญ.นัฐชาวดี วงษ์อัยรา 8.ด.ญ.มุกตะวัน เเดงพร้อม 9.ด.ญ.เบญญาภา เรืองหิรัญวนิช 10.ด.ญ.ณัฐฎ์ณิชชา เจริญจิตต์ 11.ด.ช.กาณฑ์ฆเนศ บุตรคำ 12.ด.ญ.ณกัญญา สุขประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล คณครูพัฒนา ธูปหอม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox