กลับหน้าแรก » 19 พฤศจิกายน 2565 ตรีวารคืนที่ 3 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ประธานในพิธี โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก

19 พฤศจิกายน 2565 ตรีวารคืนที่ 3 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ประธานในพิธี โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก

Gallery software for photographers and PhotoBox