กลับหน้าแรก » 21ก.ค.66 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับ 1. ตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประทศไทย ระดับปฐมวัย รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566-2570 2. ตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประทศไทย ระดับประถมศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566-2568 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

jAlbum web gallery software and PhotoBox