กลับหน้าแรก » 22ก.ค.66 กลุ่มงานจิตตาภิบาล(ขั้นพื้นฐาน)พบผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานจิตตาภิบาล(ขั้นพื้นฐาน)พบผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 1/66 เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการร่วมกันดูแลชีวิตฝ่ายจิตของนักเรียนคาทอลิก

jAlbum web gallery software and PhotoBox