กลับหน้าแรก » 2 พ.ค. 66 ประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม ๖สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม “๖สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร”เพื่อขยายผล รณรงค์การเลือกตั้งสู่ครอบครัว เพื่อน และชุมชน วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม St Francis โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox