กลับหน้าแรก » 24ก.ค.66 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับสายสะพายและเกียรติบัตร แต่งตั้งเป็น ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านศิลปะ