กลับหน้าแรก » 26ก.ค.66 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้น ประถม-มัธยม

26 ก.ค. 66 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมและมัธยม ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox