กลับหน้าแรก » 27กค66 การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันรายการกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 ส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวน5คน จากนักเรียนจำนวนทั้งหมด 480 คน ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ2 จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงปวีนุช ปล้องสวย ม.3/3 และได้เข้าร่วมจำนวน 4 คน 1. เด็กหญิงวาสนา อ่ำปลอด ป.4/3 2. เด็กหญิงสราวลี ตันเทียว ป.4/3 3. เด็กหญิงพัชยา พงศ์ธิติปัญญากร ป.3/4 4. เด็กหญิงญาดากานต์ รัตนดิษฐ์ ม.2/1

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox