กลับหน้าแรก » 6 พ.ค. 66 งานกิจการนักเรียนและงานจิตตาภิบาลได้เข้าร่วมอบรม การปกป้องคุ้มครองนักเรียน Child Protection

งานกิจการนักเรียนและงานจิตตาภิบาลได้เข้าร่วมอบรม "การปกป้องคุ้มครองนักเรียน Child Protection " วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดย 1)นายวรา ขันธ์เครือ 2)นางสาววนิดา จันทร์งาม 3)นางสาวพนิดา กิจเจริญ 4)นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox