กลับหน้าแรก » 5 ส.ค. 66 รางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปวีณ์นุช ปล้องสวย ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การประกวดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระ” โดยสภาองค์กรเยาวขนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) ผู้ฝึกสอน คุณครูพรพจน์ ภูสี

jAlbum photography website storage and PhotoBox