กลับหน้าแรก » 9 ส.ค. 66 ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 🥇 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 700 พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ 2. ด.ญ.บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวอารียา ผูกรักษ์ 2. นายประวิทย์ นพรัตน์

jAlbum web gallery software and PhotoBox