กลับหน้าแรก » 9 ส.ค. 66 ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 🥇 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 700 พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ ด.ญ.นภัสนันท์ สมร ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี ครูที่ปรึกษา นางสาวนิตยา ควรคิด นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

jAlbum free web photo albums and PhotoBox