กลับหน้าแรก » 10 ส.ค. 66 ประชุมทางวิชาการ การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ และ ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ พร้อมกับ นักเรียน 4 คน ด.ญ.ทิตชญา พูลทรัพย์ ด.ช.ธีรภัทร ดวงภูมิเรศ ด.ญ วันวิสา พันธุ์ภักดี ด.ญ.ณัฐฎ์ณิชชา เจริญจิตต์ เข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

jAlbum image gallery software and PhotoBox