กลับหน้าแรก » 24 ก.ค. 66 รางวัลครูอาวุโส ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ และคุณครูสุธีรา เตี้ยมเครือ เข้าพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร แก่ครูอาวุโส จากนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

jAlbum web gallery software and PhotoBox