กลับหน้าแรก » 11 ส.ค. 66 การแข่งขันประกวดวาดภาพ เนื่องในกิจกรรมวันแม่ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเษก กาญจนบุรี

11 ส.ค. 66 การแข่งขันประกวดวาดภาพ เนื่องในกิจกรรมวันแม่ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเษก กาญจนบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวน3คน ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงธัญยธรณ์ ศรีสุข ม.1/3 และได้เข้าร่วมจำนวน 2 คน 1. เด็กหญิงสราวลี ตันเทียว ป.4/3 2.เด็กหญิงศิตานัน ผลพิทักษ์ ม.1/2

Gallery software for photographers and PhotoBox